Porodní přání - VZOR

 

 • Jedná se pouze o vzor, konkrétní body konzultujte s Vaší PA. Taktéž doporučuji návštěvu porodnice, ve které chcete rodit a porodní plán zkonzultovat, popř. navštívit více porodnic a konkrétní body s nimi probrat. Je vhodné si také dopředu sepsat anamnézu, ideálně v porodnici, ve které se chystáte rodit, při samotném porodu většinou na vyplňování anamnézy není vhodná chvíle a žena by se měla soustředit sama na sebe, ne na odpovídání otázek, které porod brzdí. Pokud to daná porodnice neumožňuje, sepište si anamnézu sama (dole na stránce odkaz "Příloha k porodnímu plánu") a přiložte ji k porodnímu plánu.
 • Je vhodné si po konzultaci porodní plán nechat podepsat lékařem, který porodní plán schválil.
 • Porodní plán nenahrazuje informovaný souhlas a je nutné, abyste byla o prováděných zákrocích před jejich provedením poučena a tyto zákroky mohou být prováděny pouze s Vaším souhlasem. Pokud si v porodním plánu nepřejete provedení určitého zákroku, měli by s vámi zdravotníci probrat, v jakých situacích tento zákrok považují za nezbytný a proč, pokud však zákrok odmítnete, vaše vůle by měla být respektována.
 • Je možné výslovně upozornit, aby byl porodní plán založen do zdravotnické dokumentace, také lze do přijímacích dokladů, které podepisujete při příjmu uvést například: „trvám na tom, aby byl respektován porodní plán, který jsem předložila“. Pokud přijdete během porodu do kontaktu s jinými zdravotníky, měla byste je znovu informovat o porodním plánu. Je vhodné, aby byl jedním vyhotovením porodního plánu „vybaven“ také doprovod ženy u porodu.

Více zde http://www.ferovanemocnice.cz/deti-a-rodice-porod-28/casto-kladene-otazky.html


 

Dobrý den,


předkládám Vám svůj porodní plán / přání, prosím o jeho respektování, pokud nedojde k život ohrožujícím komplikacím, zároveň prohlašuji, že přijímám veškerá rizika spojená s mými přáními.

Pokud bude porod postupovat správně, budu ráda, když mi vyjdete vstříc v mých přáních:

 

 • Ráda bych měla přirozený porod bez vnějších zásahů, pokud nedojde k vážnějším komplikacím.
 • Informujte mě, prosím, průběžně o postupu porodu a o tom, co bude následovat.
 • Po celou dobu porodu bych u sebe měla ráda svého partnera jméno a svou vlastni porodní asistentku - jméno PA

 

V první době porodní :

 

 • Nepřeji si urychlování porodu léky a dirupcí vaku blan, dirupce vaku při korunovaci hlavičky
 • Přeji si dodržení přirozeného a spontánního průběhu.
 • Konzumace jídla a pití při porodu (potravinový sipping).
 • Nepřeji si rutinní zavedení kanyly.
 • V případě nutnosti chci být obeznámena s veškerými medicínskými postupy.
 • Přeji si co nejintimnější prostředí na porodním sále.
 • Tlumení bolesti – preferuji nefarmakologické metody tišení bolesti, ráda bych využila možnosti jít do sprchy či vany, ráda bych využila homeopatii, aromaterapii či masáže. Nepřeji si aplikaci epidurální analgezie či rajského plynu, pokud se situace změní, sama si o ně zažádám.
 • Přeji si možnost volného pohybu a využití porodních pomůcek.
 • Omezení CTG monitorování dítěte na dobu nezbytně nutnou a s co nejvyšší mírou zachování možnosti pohybu. Pokud to bude možné, ráda bych zvolila při CTG monitoraci polohu na boku nebo v polosedě.
 • Nepřeji si přítomnost studentů medicíny, studentek a dalších osob.

 


V druhé době porodní prosím:
 

 • Možnost výběru nejpohodlnějších poloh pro tlačení a jejich střídání.
 • Pokud budou ozvy miminka v pořádku, přeji si tlačit podle svých pocitů.
 • Chci mít možnost vybrat si konečnou polohu, při které se dítě narodí. Ráda bych rodila v jiné poloze než v klasické poloze na zádech.
 • Nepřeji si preventivní epiziotomii. O nástřihu chci být informována předem.

 

V případě komplikací během porodu:
 

 • Pokud bude nutný císařský řez a bude to možné, přála bych si, aby proběhl ve spinální anestezii (popř. epidurální anestezii) a zároveň, aby partner mohl být po celou dobu přítomen. Po porodu si přeji přiložit miminko na mou nahou kůži.
  V případě, že to možné nebude a budu muset podstoupit celkovou narkózu, přála bych si, aby bylo dítě položeno partnerovi na hrud co nejdříve a aby byl s ním po celou dobu.

   

Po porodu prosím o:

 

 • Položení miminka na mé břicho ihned po porodu s ještě nepřestřiženým pupečníkem a přiložení k prsu
 • Přestřižení pupečníku až po jeho dotepání, tento úkon by rád provedl partner.
 • Vyčkání přirozeného porodu placenty bez tahání za pupeční šňůru
 • Pokud by porod placenty vázl, přeji si nejdříve zkusit přiložit miminko.
 • Podání informací o zdravotním stavu miminka, příp. o nutných zásazích.
 • Nepřeji si, aby bylo miminko ihned po porodu měřeno a váženo.
 • Nepřeji si aby miminko bylo koupáno, vykoupu si ho sama s použitím vlastni kosmetiky
 • Prohlédnutí dítěte pediatrem přímo na mém těle. Pokud to nebude možné, přeji si, aby dítě vždy doprovázel partner.
 • Prosím o podáni vitaminu K pouze v kapkách.
 • Nepřeji si o vykapání očí miminka.
   

 

  Na oddělení šestinedělí:

 

 • Informujte mě, prosím, o všem, co se bude s miminkem dít po celou dobu, kterou strávíme v porodnici.
 • Přeji si aby bylo miminko nepřetržitě se mnou.
 • Pokud bude možnost, přeji si nadstandardní pokoj.
 • Pokud bude nutno vyšetřování miminka mimo pokoj, chci být vždy přítomna.
 • Nepřeji si dokrmováni dítěte, v případě nutnosti až po konzultaci se mnou.
 • Prosím o veškeré informace týkající se správného kojení a o pomoc s případnými obtížemi.
 • Pahýl po pupeční šňůře nechat samostatně odpadnout.

   

Velice děkuji za vyslechnutí mých přání, pomoc, ochotu a trpělivost.

Ve Svitavách

Podpis, jméno, datum 

PŘÍLOHA K PORODNÍMU PLÁNU.doc (30kb)

Porodní plán grafický.jpg (163kb)